The I.G. Farben trial in 1947

The I.G. Farben Trial, the sixth subsequent Nuremberg proceeding, was tried by the Military Tribunal VI, which had been created by the U.S. Military Government for Germany on August 8, 1947. An indictment was filed on May 3 naming twenty-four defendants, all in the IG Farben industrial concern, and listing five counts: the planning, preparation,Fortsätt läsa ”The I.G. Farben trial in 1947”

Mr Jones

År 1933 är den unge walesiska reportern Gareth Jones på mångas läppar efter ha lyckats få en intervju med Adolf Hitler. Inför sin nästa artikel nästlar han sig in i Sovjetunionen för att försöka lista ut hur kommuniststaten lyckats genomföra sin snabba modernisering och stora upprustning av armén. Ambitionen är att få en intervju medFortsätt läsa ”Mr Jones”

Tantalum – resource of conflict

Tantalum is considered a conflict resource. Coltan, the industrial name for a columbite-tantalite mineral from which niobium and tantalum are extracted, can also be found in Central Afrika, which is why tantalum is being linked to warfare in the Democratic Republic of the Congo (formerly Zaire). According to an October 23, 2003 United Nations report,Fortsätt läsa ”Tantalum – resource of conflict”

Tantal

Tantal (Ta) är ett metalliskt grundämne som upptäcktes år 1802 av den svenske kemisten Anders Ekeberg, det utgör ungefär 2 miljondelar av jordskorpans totala kemiska sammansättning. I naturen förekommer tantal framförallt i olika oxidmineral, ofta tillsammans med niob och andra metaller. Tantal klassas av Europeiska kommissionen som ett av fyra konfliktmineral eftersom dess utvinning ärFortsätt läsa ”Tantal”

Silk road

Silk Road, also called Silk Route, ancient trade route, linking China with the West, that carried goods and ideas between the two great civilizations of Rome and China. Silk went westward, and wools, gold, and silver went east. China also received nestorian Christianity and Buddism (from India) via the Silk Road.

Digerdöden

Digerdöden i Sverige ägde rum 1350–1351, men är dåligt dokumenterad. Samtida källor bekräftar dess närvaro i Sverige, och det blev länge ett etablerat faktum att en stor del av landets befolkning utplånades medan den varade. Dödsantalet är okänt. Pesten återkom till Sverige, liksom övriga Europa, flera gånger fram till dess sista utbrott 1710. Vad orsakarFortsätt läsa ”Digerdöden”

MORGONGÅVOBREV

Dokument som upprättades före vigseln och som fastställde den del av mannens egendom som skulle tillfalla kvinnan ifall hon var barnlös och blev änka. Morgongåvobrev förekom redan under medeltiden och avskaffades i Finland 1878.Morgongåvobrevet skulle stadfästas och protokollföras av allmän domstol. Hur används ordet morgongåva?