Goterna

Fyra berömda germanska folk under folkvandringstiden ska alla ha kommit från östra delen av Kattegattkusten: visigoterna eller ektegoterna från Bohuslän, ostrogoterna eller storgoterna från Götaälvområdet och Väst-Götland, gepiderna (Gapts = Gauts = Odins) från Halland, burgunderna från kusten söder om Halland ner till Helsingborg.

Utvandringen skedde 300 – 150 f. Kr. och gick först till Weichels mynning, Hreidgotaland (”goternas land”); namn som Gdansk (Gotiscandsa) och Gdynia (Gotynia) vittnar om att goterna har varit bosatta där. Vid Weichel bodde goterna på Tacitus tid (slutet av det första århundradet) och på Ptolemaios tid (100-talet) under namnet gotoner. Innan år 200 vandrade de över Rokitno ”tröskeln” och Ryssland till Svarta havet, där de etablerade sig i ett enormt rike som sträckte sig norrut upp till Östersjön.

Från år och framöver hemsökte de och härjade Romarrikets sydöstliga provinser; år 251 besegrade de och fälld kejsar Decius, år 269 vann de över kejsar Claudius Gothicus, och under åren 270 – 275 överlämnade Aurelianus provinsen Dacien, varför de hade Siebenburgen, Rumänien och södra Ryssland. Visigoterna hade inga kungar men hertigar (”reiks”) av balternas ätt, och dessa styrde formellt under den ostrogotiske storkungen. Förhållandet var troligen det samma hos gepiderna och (till att börja med) burgunderna.

Bland de största gotiska härskarna är Ostrogotha (ca 300) och Ermanarik, som ska ha begått självmord i en ålder av 110 år då hunnerna gick till angrepp år 375. Efter Ermanariks död fanns inte något samlat gotiskt folk eller rike

Blant de største gotiske herskerne er Ostrogotha (ca 300) og Ermanarik, som skal ha begått selvmord i en alder av 110 år da hunerne gikk til angrep i år 375. Etter Ermanariks død fantes ikke noe samlet gotisk folk eller rike.

Från goterna och deras fruktbara samröre med romersk, grekisk och skytisk-sarmatisk kultur hör ett arv som Odinskulten, runorna, djurornamentiken och eddadiktningen, kulturgods som fördes till Norden med gotiska tillbakavandrare, som kom i böljor åren mellan 100 och 600 e. Kr. och slog sig ned på de stora Östersjööarna.

En av de äldsta runskrifterna hittades i närheten av Bukarest i Rumänien. Runorna är ristade i ring. Inskriften lyder: GUTANI O WI HAILAG.

runeinnskrift

Texten hämtad från:

https://www.arild-hauge.com/folkevan.htm

Mount Moriah

Today the top of Mount Moriah lies somewhere beneath the Temple Mount and the Dome of the Rock in Jerusalem. Throughout the Bible, this special place played a significant role in many people’s lives:

Abraham
In Genesis 22:1-14, God told Abraham to sacrifice Isaac, his only beloved son and the heir God promised, in the region of Moriah. As Abraham was about to sacrifice Isaac, God intervened and provided a ram for the sacrifice.

David
David, after receiving a prophetic word from Gad, his prophet, selected the future site of the temple on Mount Moriah.

An angel told Gad to tell David that an altar should be built on the threshing floor of Araunah the Jebusite. Both men met each other, and David asked Arunah to sell him the site. After David purchased it for about 15 pounds of gold, he built an altar to God and sacrificed offerings on it. Then, confirming his approval, God sent down fire on the altar.

David later brought the Ark of the Covenant into his city on Mount Moriah.

Solomon
God chose Solomon, David’s son, to build the temple. Solomon determined to build a great temple to honor God, and began building it on the threshing floor of Aranuah the Jebusite, the site David had previously purchased.

Jesus
Another important historical event that took place near Jerusalem and Mount Moriah was the crucifixion of Jesus.

The Common Thread
What common thread links Abraham’s experience on Mount Moriah, the Israelites, offering of sacrifices there, and Jesus’ crucifixion? On the mountain site he had chosen, God provided a substitute for sacrificing Isaac, the Jews offered sacrifices to God as a substitutionary way to receive forgiveness of sins, and Jesus took our sins upon himself and died as our sacrificial lamb.

https://www.thattheworldmayknow.com/mount-moriah

Eilat Mazar found the City of David

’But it was her excavation on the elevation abutting the City of David, down the hill and south of Har Habayis, that shook the archaeological world. For lying undisturbed for nearly 3000 years was a massive building that Mazar was convinced is King David’s palace’.

https://mishpacha.com/the-woman-who-unearthed-jerusalem/

Learn About Cryptogenic Organizing Pneumonia (COP) | American Lung Association

Cryptogenic organizing pneumonia (COP) is a form of interstitial lung disease where the small airways (bronchioles) and alveoli (tiny air sacs) become inflamed, leading to difficulty breathing and flu-like illness.
— Read at www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/cryptogenic-organizing-pneumonia/learn-about-cryptogenic-organizing-pneumonia

What Causes COP?

The condition is called “cryptogenic” because in most cases, the cause is unknown. Doctors believe that there are many possible causes including radiation therapy, exposure to certain chemicals, exposure to birds, post respiratory infections, as a side-effect of organ transplantation or as a side effect from taking certain medications. COP has also been associated with lung abscesses, lung cancer and lymphoma