Forshaga kommuns vapen

Vapnet består av en sköld med en vågskura styckad av grönt med flottningsmärket (kronan med hack) samt en grön lagerkvist med blad. Våglinjen föreställer Klarälven som rinner genom kommunen

Kronan med hack syftar till Mölnbacka-Trysils pappersindustri. Märket stämplades även in på sulftatveden som flottades på Klarälven. Lagerkvisten med sina tre blad, ingår för släkten Lagerlöf som bodde i Skived, upplyser forshaga.se

Ales Bjaljatski dömd till 10 års fängelse

Den 3 mars dömdes Nobelpristagaren Ales Bjaljatski till 10 års fängelse. Ales är grundare av Vjasna, en organisation som arbetar för att främja demokrati, mänskliga rättigheter och ett aktivt civilsamhälle i Belarus. Med domarna mot Ales och hans kollegor hoppas Belarus regim tysta kritiska röster, skriver Katarina Carlsson
Verksamhetsledare, RSF Sverige.

RSF – Reporters Sans Frontiers. Reportrar utan gränser

Vykort med en grupp män i samband med bärgningen av ångbåten ”Per Brahe” utanför Hästholmen vid Ödeshög sommaren 1922. – Jönköpings läns museum / DigitaltMuseum

Jönköpings läns museum
— Läs på digitaltmuseum.org/021016951365/vykort-med-en-grupp-man-i-samband-med-bargningen-av-angbaten-per-brahe

Goterna

Fyra berömda germanska folk under folkvandringstiden ska alla ha kommit från östra delen av Kattegattkusten: visigoterna eller ektegoterna från Bohuslän, ostrogoterna eller storgoterna från Götaälvområdet och Väst-Götland, gepiderna (Gapts = Gauts = Odins) från Halland, burgunderna från kusten söder om Halland ner till Helsingborg.

Utvandringen skedde 300 – 150 f. Kr. och gick först till Weichels mynning, Hreidgotaland (”goternas land”); namn som Gdansk (Gotiscandsa) och Gdynia (Gotynia) vittnar om att goterna har varit bosatta där. Vid Weichel bodde goterna på Tacitus tid (slutet av det första århundradet) och på Ptolemaios tid (100-talet) under namnet gotoner. Innan år 200 vandrade de över Rokitno ”tröskeln” och Ryssland till Svarta havet, där de etablerade sig i ett enormt rike som sträckte sig norrut upp till Östersjön.

Från år och framöver hemsökte de och härjade Romarrikets sydöstliga provinser; år 251 besegrade de och fälld kejsar Decius, år 269 vann de över kejsar Claudius Gothicus, och under åren 270 – 275 överlämnade Aurelianus provinsen Dacien, varför de hade Siebenburgen, Rumänien och södra Ryssland. Visigoterna hade inga kungar men hertigar (”reiks”) av balternas ätt, och dessa styrde formellt under den ostrogotiske storkungen. Förhållandet var troligen det samma hos gepiderna och (till att börja med) burgunderna.

Bland de största gotiska härskarna är Ostrogotha (ca 300) och Ermanarik, som ska ha begått självmord i en ålder av 110 år då hunnerna gick till angrepp år 375. Efter Ermanariks död fanns inte något samlat gotiskt folk eller rike

Blant de største gotiske herskerne er Ostrogotha (ca 300) og Ermanarik, som skal ha begått selvmord i en alder av 110 år da hunerne gikk til angrep i år 375. Etter Ermanariks død fantes ikke noe samlet gotisk folk eller rike.

Från goterna och deras fruktbara samröre med romersk, grekisk och skytisk-sarmatisk kultur hör ett arv som Odinskulten, runorna, djurornamentiken och eddadiktningen, kulturgods som fördes till Norden med gotiska tillbakavandrare, som kom i böljor åren mellan 100 och 600 e. Kr. och slog sig ned på de stora Östersjööarna.

En av de äldsta runskrifterna hittades i närheten av Bukarest i Rumänien. Runorna är ristade i ring. Inskriften lyder: GUTANI O WI HAILAG.

runeinnskrift

Texten hämtad från:

https://www.arild-hauge.com/folkevan.htm