Digerdöden

Digerdöden i Sverige ägde rum 1350–1351, men är dåligt dokumenterad. Samtida källor bekräftar dess närvaro i Sverige, och det blev länge ett etablerat faktum att en stor del av landets befolkning utplånades medan den varade. Dödsantalet är okänt. Pesten återkom till Sverige, liksom övriga Europa, flera gånger fram till dess sista utbrott 1710.

Vad orsakar pest och hur sprids den?

Pest orsakas av bakterien Yersinia pestis. Flera olika gnagare fungerar som reservoar för bakterien. Sjukdomen förekommer nuförtiden i delar av Asien, Afrika och i Nord och Sydamerika. Bakterien sprids i första hand via råttor och deras loppor.

Pesten har under lång tid varit en av våra mest fruktade infektionssjukdomar och har under historien kallats bland annat för digerdöden och svarta döden.

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Pest finns fortfarande i flera delar av världen, men ses nuförtiden inte i Sverige. Sjukdomen är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.

MORGONGÅVOBREV

Dokument som upprättades före vigseln och som fastställde den del av mannens egendom som skulle tillfalla kvinnan ifall hon var barnlös och blev änka. Morgongåvobrev förekom redan under medeltiden och avskaffades i Finland 1878.Morgongåvobrevet skulle stadfästas och protokollföras av allmän domstol.

Hur används ordet morgongåva?

  1. Miljöpartiets morgongåva till Håkan Juholt är inte nådig.
  2. Den första var en legendarisk teaterprofessor vid namn Freddy Wood som lät bygga huset i morgongåva till sin hustru.
  3. Men enligt iransk lag måste morgongåva betalas för att äktenskapet ska bli giltigt.
  4. Ytterligare en anledning kan ha varit att ett giftermål innebar en möjlig ekonomisk vinning i form av morgongåva och den lagstadgade tredjedelen av förvärvad egendom.
  5. Arvid använde Fållnäs som morgongåvatvå gånger och vid det andra giftet var Fållnäs egentligen hans barns möderne.

Dolkstötslegenden

Den så kallade dolkstötslegenden är en historieförfalskning. Inte bara därför att militären självmant lämnade ifrån sig makten, med all sannolikhet för att slippa ansvaret för freden, utan framförallt därför att krigsledningen med Ludendorff i spetsen redan i september ansåg kriget förlorat och begärde att regeringen skulle avsluta kriget, skriver en skribent på so-rummet.se