The Jidda agreement was a prelude to the Watergate scandal

Aristotle Onassis tried to overrun american rulers. President Nixon was not interested.

More reading check the FBI files

National archives

Robert Mayhew

Security council

https://urplay.se/program/209930-onassis-uppgang-och-fall

Det här är Brusten aorta

Ett bråck på stora kroppspulsådern innebär att en del av pulsådern vidgas. Det kan göra att kärlväggen försvagas. De flesta som får ett sådant bråck har inga besvär av det, men om bråcket brister är det livshotande eftersom du får stora inre blödningar. Du kan opereras i förebyggande syfte.

Skriver 1177.se