Betong och stål sätter grunden för vindkraften | Vindkraftsnyheter.se

Både i Sverige och internationellt är vindkraft idag en av de snabbast växande formerna för energiproduktion vilket gynnar många fler än bara tillverkare av vindkraftverk. För att få ett vindkraftverk på plats är det många faktorer som först måste lösas, till exempel byggandet av fundament och vägar.
— Läs på www.vindkraftsnyheter.se/20161227/704/betong-och-stal-satter-grunden-vindkraften

Published by Tomas Fredriksson

Truckdriver and photographer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: