Exergilagen

Exergilagen säger att exergi är den drivkraft som får allting att ske. Exergi är arbete (ordnad rörelse) eller förmåga till arbete. Alltså är exergi något vi måste hushålla med och nyttja på effektivaste sättet.

Published by Tomas Fredriksson

Truckdriver and photographer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: