Blir det laxtrappa i Deje

Så här svarar Fortum

Fortums miljöfond är med på många olika projekt som är till för att främja arbetet för hållbart liv kring älvarna vi har vattenkraftverk. Genom satsningar på bland annat laxtrappor och återställning av lekområden.

Men Fortum vill vara med och hitta nya vägar till en biologisk mångfald i vattendragen. Biologisk mångfald handlar om mer än bara fisk. Därför har vi varit med och tagit fram en biokanal som har syfte om att bidra till att fler djur och organismer än bara fisk kan bevaras i de svenska vattnen.

Published by Tomas Fredriksson

Truckdriver and photographer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: