Digerdöden

Digerdöden i Sverige ägde rum 1350–1351, men är dåligt dokumenterad. Samtida källor bekräftar dess närvaro i Sverige, och det blev länge ett etablerat faktum att en stor del av landets befolkning utplånades medan den varade. Dödsantalet är okänt. Pesten återkom till Sverige, liksom övriga Europa, flera gånger fram till dess sista utbrott 1710. Vad orsakarFortsätt läsa ”Digerdöden”

MORGONGÅVOBREV

Dokument som upprättades före vigseln och som fastställde den del av mannens egendom som skulle tillfalla kvinnan ifall hon var barnlös och blev änka. Morgongåvobrev förekom redan under medeltiden och avskaffades i Finland 1878.Morgongåvobrevet skulle stadfästas och protokollföras av allmän domstol. Hur används ordet morgongåva?

Dolkstötslegenden

Den så kallade dolkstötslegenden är en historieförfalskning. Inte bara därför att militären självmant lämnade ifrån sig makten, med all sannolikhet för att slippa ansvaret för freden, utan framförallt därför att krigsledningen med Ludendorff i spetsen redan i september ansåg kriget förlorat och begärde att regeringen skulle avsluta kriget, skriver en skribent på so-rummet.se

Rotor-Schlüsselmaschine Enigma

Jacob Ludolf Arthur Scherbius (* 30. Oktober 1878 in Frankfurt am Main; † 13. Mai 1929 in Berlin) war ein deutscher Unternehmer und vielseitiger Erfinder. Bekannt ist er hauptsächlich aufgrund seiner wohl berühmtesten Erfindung, nämlich der zum 23. Februar 1918 patentierten Rotor-Schlüsselmaschine Enigma, die Jahrzehnte später im Zweiten Weltkrieg (1939–1945) von der deutschen Wehrmacht zurFortsätt läsa ”Rotor-Schlüsselmaschine Enigma”