Betong och stål sätter grunden för vindkraften | Vindkraftsnyheter.se

Både i Sverige och internationellt är vindkraft idag en av de snabbast växande formerna för energiproduktion vilket gynnar många fler än bara tillverkare av vindkraftverk. För att få ett vindkraftverk på plats är det många faktorer som först måste lösas, till exempel byggandet av fundament och vägar.
— Läs på www.vindkraftsnyheter.se/20161227/704/betong-och-stal-satter-grunden-vindkraften