Vykort med en grupp män i samband med bärgningen av ångbåten ”Per Brahe” utanför Hästholmen vid Ödeshög sommaren 1922. – Jönköpings läns museum / DigitaltMuseum

Jönköpings läns museum — Läs på digitaltmuseum.org/021016951365/vykort-med-en-grupp-man-i-samband-med-bargningen-av-angbaten-per-brahe