Hansan – Europas första gemensamma marknad? | Popularhistoria.se

Hansan dominerade norra Europas handel under medeltiden. Men kan man se Hansan som en förelöpare till EU? Den tyske historikern Rolf Hammel-Kiesow ger svar. — Läs på popularhistoria.se/samhalle/handel/hansan-europas-forsta-gemensamma-marknad