Helge Fossmo släpps 2021

I oktober 2014 tidsbestämde Örebro tingsrätt Fossmos straff till 24 år,[16] men beslutet undanröjdes senare av hovrätten.[17] I oktober 2017 beslutade tingsrätten att avslå Fossmos andra ansökan om omvandling av livstidsstraffet, med motiveringen att det ännu var för tidigt med hänsyn till brottens straffvärde.[18] Den 4 december 2019 beviljade Örebro tingsrätt Fossmos tredje ansökan omFortsätt läsa ”Helge Fossmo släpps 2021”