Haanpaa Group blir Samat Nordic

Haanpaa Group har per den 11 oktober i år bytt varumärke och firmanamn, från Haanpaa Group till Samat Nordic. Förändringen sker mot bakgrund av att Samat i juli 2016 förvärvade Haanpaa av riskkapitalister. — Läs på http://www.akeritidning.se/sv/svensk-akeritidning/nyheter/2017/10/15/haanpaa-group-blir-samat-nordic