Varför och hur blev Sverige en stormakt? | Historia | SO-rummet

Traditionellt brukar Sveriges stormaktstid räknas från Gustav II Adolfs trontillträde 1611 till Karl XII:s död 1718. Vi har här följt denna periodisering. Det hindrar inte att kontinuiteten — Läs på http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/varfor-och-hur-blev-sverige-en-stormakt