Varför och hur blev Sverige en stormakt? | Historia | SO-rummet

Traditionellt brukar Sveriges stormaktstid räknas från Gustav II Adolfs trontillträde 1611 till Karl XII:s död 1718. Vi har här följt denna periodisering. Det hindrar inte att kontinuiteten — Läs på http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/varfor-och-hur-blev-sverige-en-stormakt

Bäckhammars SK Fotboll

Bäckhammars SK Fotboll — Läs på http://www.backhammarssk.se/historiktraff3.htm Gustav Svärd hjälpte till hos Runes korvkiosk i Kristinehamn. Han hade husvagn på Molles camping i Vägsjöfors. I BSK:s regi spelade jag hockey ett tag i mitten av 1970-talet då vi bodde vid korset i Skottlanda

Agenternas världskrig

http://www.svtplay.se/video/24945130/agenternas-varldskrig-jan-guillou-berattar/agenternas-varldskrig-jan-guillou-berattar-avsnitt-1